Bli lys! Hvem ville forstå den setningen i dag?

Og i morgen? Bli lyd!

Stillheten kom presis klokken 11.45. 11.46


Jeg ville skrive en bok om det. Men ordenes mangel på hukommelse gjorde det umulig. Ordenes glemsel er enhver boks katastrofe.


Fra "Den norske sangeren"

roman

Aschehoug forlag 1999

Essays av Kiøsterud

Agamben og avståelsens etikk  Ny Tid

Det gjenstår ett filosofisk spørsmål  Ny Tid

Vår vold er uten sidestykke i klodens historie  Ny Tid

Tidligere essays


Essays in english:

The final philosophical question  Modern Times Review

The ongoing encounter  Eurozine


 

Intervjuer med Kiøsterud

Menneske og dyr i posthumanismenNRK radio

Tidligere intervjuer


 

Lenker til Kiøsterud

Aschehoug Agency

Forlaget Oktober

Aftenposten

Dagbladet


 

Under arbeid ...

Henders verk, del II   6.10.2017


 

Ny Tid anmelder "Sulten og skjønnheten"


 

Vårt Land anmelder "Henders verk"


 

Tidligere pressemeldinger