Skjønnheten har forlatt verden

Vi har ikke lenger noe hjem

Ordenes røtter er rykket opp

Jorden er tømt for innhold

 

Det er ingen tale, det er ingen ord

Ingen stemme høres

 

Fra "Androselegien"

Denne gangen hører du deg selv, bind I

Aschehoug forlag 1993


Essays av Kiøsterud

Å leve i økosystemet Jorden  Ny Tid

Hva er skjønnhet?  Klassekampen

Agamben og avståelsens etikk  Ny Tid


Tidligere essays

Essays in English


Intervjuer med Kiøsterud

Vår kollektive schizofreniHarvest

Menneske og dyr i posthumanismenNRK radio

Tidligere intervjuer


 

Lenker til Kiøsterud

Oslo Literary Agency

Forlaget Oktober

Aftenposten

Dagbladet


Omtale

Anmeldelser og pressemeldinger


Under arbeid ...

Henders verk, bind III   6.8.2019