BIBLIOGRAFI - oversikt -


ROMANER

Sår som aldri gror (1973)

Jord! (1977)

Fødsel (1977)

Sett at jeg gikk baklengs inn i synsranden (1978)

Jordens salt (1983)

Marí (1986)


DENNE GANGEN HØRER DU DEG SELV

Androselegien:

Det brente språket (1988)

Dyret i stenen (1989)

Lammet uten kropp (1990)

Ved fjellets fot (1991)

Pasjonene:

Skomakerens sønn (1982)

Brødet (pietà) (1993)

For siste gang (1994)

Minnetapet:

Fort glem videre (1995)

Nigredo og Etterord (etter ordet), essay (1997)

Den norske sangeren (1999)


SLIK DET BLE FORTALT

Måltidet i Bocca (2002)

Det første arbeidet (2005)

Ved elvens munning (2008)

Det som lever (2009)

Mimina (2012)


SLIK DET ER

Stillhet og fortelling (2013)

Henders verk (2015)

Sulten og skjønnheten (2016)

Åpenbaringen (2018)

Stillhetens økologi (2019)


Essays av Kiøsterud

Å leve i økosystemet Jorden  Ny Tid

Hva er skjønnhet?  Klassekampen

Agamben og avståelsens etikk  Ny Tid


Tidligere essays

Essays in English


Intervjuer med Kiøsterud

Vår kollektive schizofreniHarvest

Menneske og dyr i posthumanismenNRK radio

Tidligere intervjuer


 

Lenker til Kiøsterud

Oslo Literary Agency

Forlaget Oktober

Aftenposten

Dagbladet


Omtale

Anmeldelser og pressemeldinger


Under arbeid ...

Henders verk, bind III   6.8.2019